Lütfen bekleyiniz...

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Önemli Bilgiler

Mevzuattaki Son Değişiklikler

02.10.2020 / Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi İçin Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında İmzalanan 23.795.769 Avro Tutarındaki 12/8/2020 Tarihli İlişik Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesi ile Müstakil Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3041) 11.08.2020 / Bakanlığımız Tarafından 32 İle Kış Üslenmesi Konulu Genelge Gönderildi 08.03.2019 / 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 809) 26.12.2018 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 489) 14.12.2018 / Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Komitesi Usul Kuralları (16/11/1989 ve 1990,1991 ve 1997’de yapılan değişiklikler işlenmiş 2009 yılı itibariyle yürürlükte olan metin) 11.12.2018 / Islahat Fermanı 11.12.2018 / Senedi İttifak 10.12.2018 / Magna Carta Libertatum (19.06.1215) 07.12.2018 / İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek 12 Numaralı Protokol 07.12.2018 / Hukukdışı, Keyfi ve Kısayoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına Dair Prensipler Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>