Lütfen bekleyiniz...

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
28.09.2021 Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4509)
20.03.2021 Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17.01.2021 Bireysel Başvuru İstatistikleri (23 Eylül 2012 - 31 Aralık 2020)
13.01.2021 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
25.11.2020 Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) ile, İhtiyacınız Olduğu Anda, Güvenlik Güçlerimiz Bir Tıkta Yanınızda
02.10.2020 Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi İçin Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında İmzalanan 23.795.769 Avro Tutarındaki 12/8/2020 Tarihli İlişik Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesi ile Müstakil Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3041)
11.08.2020 Bakanlığımız Tarafından 32 İle Kış Üslenmesi Konulu Genelge Gönderildi
08.03.2019 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 809)
26.12.2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 489)
14.12.2018 Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Komitesi Usul Kuralları (16/11/1989 ve 1990,1991 ve 1997’de yapılan değişiklikler işlenmiş 2009 yılı itibariyle yürürlükte olan metin)
11.12.2018 Islahat Fermanı
11.12.2018 Senedi İttifak
10.12.2018 Magna Carta Libertatum (19.06.1215)
07.12.2018 İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek 12 Numaralı Protokol
07.12.2018 Hukukdışı, Keyfi ve Kısayoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi ve Soruşturulmasına Dair Prensipler
07.12.2018 İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin İhlaline İlişkin Haberleşmede Uygulanacak Prosedür Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1503 (XlVIII) No’lu Kararı
24.11.2017 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
24.08.2017 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
03.04.2017 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
24.05.2016 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar
05.05.2016 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20.04.2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
07.04.2016 Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Beyanda Bulunulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar
07.04.2016 Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar
17.03.2016 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
Sayfada 25 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor