Lütfen bekleyiniz...

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (4) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (4) Ankara Barosu Dergisi (84) Ankara Law Review (12) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (80) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (117) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (14) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (3) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Cankaya University Journal of Law (4) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (7) Çalışma İlişkileri Dergisi (7) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (3) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (21) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (27) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (22) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (32) Gaziantep University Journal of Social Sciences (21) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (15) Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi (3) Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (6) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (7) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (5) International Journal of Legal Progress (4) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (20) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (23) İstanbul İktisat Dergisi (10) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (70) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (5) Journal of Economy Culture and Society (28) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (2) Legal Hukuk Dergisi (44) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (11) Legal Mali Hukuk Dergisi (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (18) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (22) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (103) Mülkiye Dergisi (122) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (2) Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Çalışma Dergisi (7) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (3) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (75) Tıp Hukuku Dergisi (7) Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi (4) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (2) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (4)

Yazar

Tarih

Yıl

Belirli Bir Yaşa Ulaşma İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erme Sebebi Olabilir Mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2022
Belirli Bir Yaşa Ulaşma İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erme Sebebi Olabilir Mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 26.05.2022 / İş ve sosyal güvenlik mevzuatında iş ilişkilerinde yaş sınırlaması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu...
İşçi İşveren İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Kendiliğinden Sona Erme İşçinin Yaşı Yaş Ayrımcılık Yasağı

Uluslararası Hukuk Bilinci İle İnsan Hakları

Legal BlogSimge Nur KaragözYıl 2022
Uluslararası Hukuk Bilinci İle İnsan Hakları Yazar Adı: Simge Nur Karagöz Yayın Tarihi: 12.04.2022 / GİRİŞ İnsan Hakları Kavramı: Hak kavramı, hukuk düzeni tarafından insanlara tanınan kurallar bütünüdür. “Haklar: Hukukun himaye edilmiş ve bu himayed...
İnsan Hakları Uluslararası Hukuk Hak Koruma Eşitlik Birleşmiş Milletler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Siyasi Parti Özgürlüğü: Ab Uygulaması Ve Türkiye Örneği

MakaleAdem KARAAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 3
HAKEMLİ Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. * Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi? ([email protected]?edu?tr) ORCID ID: 0000-0001-7751-8906 Makale geliş tarih...

Delegasyoncu Demokrasiden Yarışmacı Otoriterizme; Türk Demokrasisinin “sıfatlı Demokrasiler” Ve “sıfatlı Otoriter Rejimler” Arasındaki Yeri

MakaleMuhammet Derviş METEAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 3
HAKEMLİ Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. * Doktora öğrencisi, Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı? ([email protected]?ac?uk) ORCID ID: 0000-0003-2065-7117 ...

İnternete Erişim Hakkı

Makaleİsmail YÜKSELAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 3
HAKEMLİ Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. * Dr? Öğretim Üyesi, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı? ([email protected]?edu?tr) ORCID ID: 0000-...

Dernekler Mevzuatında Son Dönemde Yapılan Değişikliklerin Örgütlenme Özgürlüğüne Etkileri

MakaleMustafa GÜMÜŞAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 3
* Stajyer Avukat, Ankara Barosu? ([email protected]?com), ORCID ID: 0000-0002-8972-7200? Dernekler Mevzuatında Son Dönemde Yapılan Değişikliklerin Örgütlenme Özgürlüğüne Etkileri Mustafa GÜMÜŞ* Dernekler Mevzuatında Son Dönemde Yapılan Değişik...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ve Türk Anayasa Mahkemesinin Tutukluluğun Resen İncelenmesi Ve Tutukluluğa Karşı Yargısal Başvurunun Yürütülme Şekli İçtihadının Kişi Özgürlüğü Ve Güvenliği Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi

MakaleGülce Ecem UÇARAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 3
* Bu makale, 2022 ELSA Ankara Prof? Dr? Münci Kapani IV? Makale Yarışması’nda ikinci olmuştur? ** İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Burslu Yüksek Lisans Öğrencisi,  ([email protected]?com), O...

Devlet Sırrı Ve İfade Özgürlüğü: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme

MakaleÖmer Emrullah EGELİĞİAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 2
HAKEMLİ Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. * Dr? Arş? Gör?, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı? ([email protected]?edu?tr) https://orcid?org/0000-0003-2742-...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi

MakaleGökçen UZGELAnkara Barosu DergisiYıl 2022, Cilt 80, Sayı 1
Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri T abanında indekslenmektedir. * Avukat, Ankara Barosu / İ?D? Bilkent Üniversitesi, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi? ([email protected]?com) https://orcid?org/00...

Uluslararası Alanda Afganistan Sorunu: Taliban İktidarı, Afgan Mülteciler Ve Türkiye

MakaleErden KİŞİAl Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiYıl 2022, Cilt 7, Sayı 1
AL–FARABI http://dergipark.gov.tr/farabi International Journal on Social Sciences ISSN 2564-7946 Arrival Date: 25.02.2022 Published Date: 25.03.2022 DOI: 10.46291/Al-Farabi.070102 Volume (7) Issue (1) Year (March 2022) Page 39...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 111 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor