Lütfen bekleyiniz...

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları, Legal Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin kullanımını açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, Legal Yayıncılık işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

İşbu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hususları kabul eder. Legal Yayıncılık ve internet sitesi üyeleri arasında akdedilen üyelik sözleşmesi hükümleri saklıdır.

Sitenin Amacı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler yalnızca, internet sitesi ziyaretçilerini bilgilendirme amacı taşımaktadır. Legal Yayıncılık, internet sitesinin ücretli üyeliklere ilişkin sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, kullanım şeklini, şartlarını –internet sitesinin kullanımına izin verilen süreyi ve içeriği her zaman ve her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir, internet sitesini tamamen ziyaretçi erişimine kapatabilir.

Fikri Mülkiyet Bakımından

İnternet sitesinde yer alan bütün verilerde tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Legal Yayıncılık’a aittir ve Legal Yayıncılık’ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı çoğaltılamaz; yayılamaz; umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz. Ziyaretçiler, yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında internet sitesinin veri tabanında yer alan eser niteliğini haiz olsun olmasın sair kaynaktan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 35. Maddesinde düzenlenen iktibas kuralları çerçevesinde yararlanabilirler. Bunların tamamının yahut bir kısmının internet sitesinden çekilerek başka bir internet sitesi oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere dağıtımı kesinlikle yasaktır.

Aksi durumun Legal Yayıncılık’ın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, Legal Yayıncılık, Ziyaretçinin internet sitesine erişimini derhal engelleme hakkını saklı tutar.

Yükümlülükler

Legal Yayıncılık internet sitesinde bulunan tüm içeriği resmi ve özel kaynaklardan edinmektedir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler, bir konuya ilişkin güncel hukuki gelişmeleri yansıtabilir veya yansıtmayabilir. Tüm dikkati göstermesine karşın, Legal Yayıncılık, internet sitesinde yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez. İşbu internet sitesi ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü kişiler Legal Yayıncılık’ın yazılı açık onayını almak için talepte bulunmalıdır. Legal Yayıncılık, ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği eylemler ya da uğradığı zararlardan sorumlu değildir.