Lütfen bekleyiniz...

İnsan Hakları Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (4) Ankara Barosu Dergisi (59) Ankara Law Review (12) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (80) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (117) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (10) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (3) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Cankaya University Journal of Law (4) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (5) Çalışma İlişkileri Dergisi (2) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (18) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (21) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (20) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (32) Gaziantep University Journal of Social Sciences (18) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (15) Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (4) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (9) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (3) International Journal of Legal Progress (4) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (20) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (20) İstanbul İktisat Dergisi (10) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (70) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (5) Journal of Economy Culture and Society (1) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (2) Legal Hukuk Dergisi (35) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (10) Legal Mali Hukuk Dergisi (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (19) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (22) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (104) Mülkiye Dergisi (122) Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (2) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (67) Tıp Hukuku Dergisi (7) Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi (1) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (2) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (4)

Yazar

Tarih

Yıl

Kadına Yönelik Şiddet ve Devletin Sorumluluğu

Legal BlogStj. Av. Atay CibooğluYıl 2020
Kadına Yönelik Şiddet ve Devletin Sorumluluğu Yazar Adı: Stj. Av. Atay Cibooğlu Yayın Tarihi: 23.09.2020 / Tüm Kadınlara Armağan Olsun ÖZ Kadına yönelik şiddet çok büyük bir insan hakları ihlalidir. Devletler bu şiddeti ortadan kaldırabilmek için top...
Kadına Yönelik Şiddet Devletin Sorumluluğu Şiddet Kadına Yönelik Şiddet Türleri Fiziksel Şiddet Psikolojik Şiddet Duygusal Şiddet Cinsel Şiddet Ekonomik Şiddet Devletin Koruması Yaşam Hakkı ve Eşitlik İlkesi İstanbul Sözleşmesi

Ab’nin Temel Dayanaklarının Parçası Olarak Azınlıkların Korunması

MakaleA.Füsun ArsavaGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23, Sayı 2
157 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXIII, Y . 2019, Sa. 2 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 29/12/2018 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 02/05/2019 * Prof. Dr., Atılım Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes?...

Adalet Yolunda Bir “nehir Sınavı” Mücadelesi: Mülkiyet Hakkı, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumu Ve Müsadere

MakaleAkif YILDIRIM, Özgür DUMANAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 1
ADALET YOLUNDA BİR “NEHİR SINAVI” MÜCADELESİ: MÜLKİYET HAKKI, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU VE MÜSADERE A "River Exam" in the Route of the Justice: The Right To Property, The Institution of Postponement of Decleration of Convictio...

Modern Yurttaşlığın İstisnaları: Hannah Arendt Ve Giorgıo Agamben’in Görüşleri Çerçevesinde İnsan Haklarının Eleştirisinde Mülteciler Ve Kamplar

MakaleSibel YILMAZAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 73, Sayı 3
MODERN YURTTAŞLIĞIN İSTİSNALARI: HANNAH ARENDT ve GIORGIO AGAMBEN’İN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNSAN HAKLARININ ELEŞTİRİSİNDE MÜLTECİLER ve KAMPLAR * Arş. Gör. Sibel Yılmaz Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ORCID: 0000-0002-3969-2185 ? ? ?...

Etiyopya Kadın Hakları Hukuku

MakaleFoziya Feleke GELETUİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 303 ETİYOPYA KADIN HAKLARI HUKUKU * ETHIOPIAN WOMEN’S RIGHTS LAW Foziya Feleke GELETU ** Özet Etiyopya, uluslararası insan hakları ve kadın hakları belgelerinin çoğunu ...

Uluslararası Hukukta Suyun Korunmasının Genel Bir Envanteri

MakaleMehtap KAYĞUSUZ AKBAYGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2018, Cilt 17, Sayı 4
GAUN JSS Akbay Kaygusuz, M., (2018). Un État Des Lieux Général De La Protection De L’Eau En Droit International, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (4), 1337-1352, Submission Date: 03-07-2018, Acceptance Date: 27-09-2018. A...

Kadın Ve Sosyal Medya

MakaleŞehriban KayaGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2018, Cilt 17, Sayı 2
GAUN JSS Kaya, Ş., (2018). Kadın ve Sosyal Medya, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (2), 563-576, Submission Date: 11-12-2017, Acceptance Date: 28-03-2018. Araştırma Makalesi. Kadın ve Sosyal Medya Woman and Social Media Ş...

Göç Çalışmalarındaki Ulusötesi Annelik Kavramını Radikal Feminist Perspektiften Okuma

MakaleBuse Özüm DağdelenSosyal Siyaset Konferansları DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 74
©The Authors. Published by the İstanbul University under the terms of the Creative Commons Attribution License http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/, which permits unrestricted use, provided the original author and source are credited. Sosyal ...

Uluslararası Adalet Divanı’nın Reform İhtiyacı

MakaleEsra ATAGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 22, Sayı 2
77 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?v.-Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXII, Y . 2018, Sa. 2 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : / /2017 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: / /2017 ULUSLARARASI ADALET DİV ANI’NIN REFORM İHTİYACI Esra ...

Antropojenik İklim Değişikliği Bağlamında Göç Tartışmaları

MakaleMerve Suzan Ilık BilbenSosyal Siyaset Konferansları DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 75
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Journal of Social Policy Conferences, 75: 237–268 DOI: 10.26650/jspc.2018.75.0015 http://dergipark.gov.tr/iusskd Başvuru: 31.07.2018 Kabul: 26.10.2018 ARAŞTIRMA MAKALESİ Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Journa...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 99 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor